Blog

Jeśli nie posłuszeństwo, to co?

Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed rodzicem jest dostrzeżenie, że ich dziecko z nimi współpracuje. Nadal wielu o tym nie wie, a gdy usłyszą lub przeczytają o czymś takim jak „współpraca”, nie potrafią odnaleźć…

Więcej