Blog

Słuchać i nie oceniać – na czym to właściwie polega?

Wygłaszanie dzieciom przemówień umoralniających to bardzo głęboko zakorzeniony w nas schemat. Bardzo często przekonani jesteśmy, że  właśnie na tym polega wychowywanie dzieci – my mówimy im, co jest właściwe i dobre, one wdrażają to w…

Więcej